MENÜ

Quick Sigorta Müşteri İlişkileri ve Şikayet Yönetimi Politikası

Quick Sigorta'da Müşteri İlişkileri ve Şikayet Yönetimi Politikası aşağıdaki hususların gerçekleşmesini amaçlar.

  • Şikâyet Yönetim Sistemini, iç ve dış mevzuata uygun olarak tesis etmek,
  • Her şikâyeti bir armağan olarak görmek ve iyileştirme fırsatı olarak değerlendirmek.
  • Müşterinin; şikâyet, talep ve önerilerini kolayca iletebileceği alt yapıyı oluşturmak ve bu kapsamdaki bilgileri kurumsal hafızanın tekâmülü için kayıt altına almak,
  • Her türlü geri bildirimi; şeffaflık, erişilebilirlik, objektifliki gizlilik ve hesap verilebilirlik prensipleri doğrultusunda ele almak ve sonuçlandırmak,
  • Müşteri şikâyetlerini empatik yaklaşımlarla değerlendirmek ve sonuç hakkında müşteriyi tatmin seviyesinde bilgilendirmek.
  • Hızlı koordinasyon, doyurucu bilgi ve tatmin edici iletişim ile müşteri nezdinde itibar ve güven ortamı tesis etmek,
  • Şikâyet Yönetim Sistemini periyodik olarak ölçmek, gözden geçirmek ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek,
  • Yönetimin; bu kapsamdaki kararlılık, destek ve taahhüdünün devamlılığını Şikâyet Yönetiminin her aşamasında hissettirmek.
Ürün Adı

[PRODUCT_NAME]

Teklif / Poliçe No

[IC_POLICY_NO]

Poliçe Primi

[LC_GROSS_PREMIUM_FORMAT]

Tarih

[VERSION_DATE_FORMAT]