MENÜ
Bilgilerini gir, fiyatı gör,
anında satın al.
DASK Zorunlu Deprem Sigortası
Quick

DASK Zorunlu DepremSigortası

Dakikalar içinde DASK poliçeni sorgula, primini öğren, hemen satın al! Üstelik poliçen e-postana gelsin.

Zorunlu Deprem Sigortası fiyatları tüm sigorta şirketlerinde aynıdır. Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için birinci, ikinci ve üçüncü yinelemelerde %10 oranında indirim yapılır. Daha uzun süre yapılan yenilemelerde ise %20 oranında indirim yapılmaktadır.

Güvenli

Comodo RSA 2048 Bit
SSL sertifikası ile şifreleme

Anında

Saniyeler içinde fiyatı gör
ve poliçeni satın al

7 / 24

Günün her saati, ihtiyaç
duyduğun her an

Pratik

İhtiyacına göre kendi
poliçeni hazırla

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Nedir?

Quick DASK, başka bir deyişle zorunlu deprem sigortası yaptırarak depremin neden olabileceği maddi zararlara ve deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, patlama, tsunami ve yer kayması hasarlarına karşı evinizi güvenceye alın.

Üç tarafı sadece denizlerle değil depremle de çevrili olan ülkemizin yaşadığı büyük acılar sonrası başlatılan bir uygulama: Zorunlu Deprem Sigortası.

Temel işlevi deprem ve depreme bağlı afetlerin ardından, halkın yaşaması muhtemel maddi sıkıntıları ortadan kaldırmak. Buna bağlı olarak, özellikle şiddetli depremlerden sonra yaşanan travma süreçlerinin de hafif atlatılması sağlanıyor. Zira deprem mağdurları, en azından maddi sıkıntılarla mücadele etmek zorunda olmadıklarının bilincinde oluyor. Özellikle ailesinin ve çocuklarının deprem sonrası durumundan endişe eden bireylerin, asla ihmal etmedikleri bir uygulama: DASK – Zorunlu Deprem Sigortası.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Teminatlar

Teminatlar Bina Teminatı Bina Dışı Teminat
(Muhteviyat ve Diğer Teminatlar)
Deprem
Sel - Su Baskını
Yer Kayması - Heyelan
Dolu
Fırtına - Hortum
Çığ
Orman Yangını
Yanardağ

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Hesaplama Nasıl Yapılır?

DASK tarafından belirlenmiş Zorunlu Deprem Sigortası hesaplama ölçekleri ve değişkenleri her şirket tarafından aynı şekilde uygulanır. DASK Zorunlu Deprem Sigortası primleri her yıl yatırılmalı ve yeni poliçe düzenlenmelidir.

Bu noktada Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılacak yapılarla ilgili hesaplama şekli şu şekildedir;

DASK Hesaplamasına Katılan Değişkenler

  • Yapının konuşlandığı risk bölgesi (Türkiye Resmi Deprem Haritasına göre)
  • Bina yapılış biçimi
  • Yapının yüzölçümü (brüt)

Bu değişkenlerin dâhil olduğu farklı tür hesaplamalar ile ortaya çıkan 15 farklı Zorunlu Deprem Sigortası teminat tutarı ortaya çıkmaktadır.

Bahsi geçen bu kriterler ışığında, ortaya çıkan rakamlar ve teminat tutarı ile DASK tarafından belirlenmiş sigorta bedeli tarife tutarları çarpılarak poliçenin sigorta bedeli hesaplanmış olur. Bu noktada birim metrekare fiyatlarında meydana gelen artışlara göre, her yıl Zorunlu Deprem Sigortası poliçe ve sigorta bedeli değişebilir.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Hakkında Merak Ettikleriniz

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ve deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (arsa değeri hariç, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınır.

DASK Nedir?
DASK yaptırma işlemleri nasıl ilerler?
DASK zorunlu mu?
Zorunlu Deprem Sigortası hangi teminatları kapsıyor?
Zorunlu Deprem Sigortası fiyatı sigorta şirketlerine göre farklılık gösterir mi?
Zorunlu deprem sigortası primleri nasıl hesaplanır?
Zorunlu Deprem Sigortası primlerinde hangi durumlarda indirim yapılıyor?
DASK ödeme işlemleri nasıl yapılır?
Sigorta bedeli nasıl tespit edilir?
Binalardaki ortak kullanım alanları sigorta kapsamına giriyor mu?
Zorunlu Deprem Sigortası ile hangi binalar teminat altına alınıyor?
Zorunlu deprem sigortası poliçesi yaptırmak için gerekli bilgiler nelerdir?
DASK yenileme nasıl yapılır?
DASK Adres No nasıl sorgulanır?
Oturduğum konut tapuda arsa olarak görünüyor. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir miyim?
Oturduğum konut hazine arazisine kaçak olarak yapılmış. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir miyim?
Kat mülkiyeti olmadan Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir miyim?
Zorunlu deprem sigortasında sigorta teminatı nasıl tespit edilir?
Zorunlu deprem sigortasında sigorta bedeline arsa bedeli dahil midir?
Zorunlu deprem sigortasında evde bulunan eşyalar teminat kapsamında mıdır?
Zorunlu deprem sigortasını işyerleri de yaptırabilir mi?
Deprem sonrası konutumda meydana gelen hasarı kime bildirmeliyim?
Hasar durumunda zorunlu deprem sigortasına (DASK) gönderilecek belge ve bilgiler nelerdir?
Zorunlu deprem sigortasında ödenecek hasar tazminatında muafiyet uygulanıyor mu?
Hasar ödemesi ne kadar süre içinde yapılmaktadır?

Quick Zorunlu Deprem Sigortası İlgili Dokümanlar

Ürün Adı

[PRODUCT_NAME]

Teklif / Poliçe No

[IC_POLICY_NO]

Poliçe Primi

[LC_GROSS_PREMIUM_FORMAT]

Tarih

[VERSION_DATE_FORMAT]