MENÜ
Oksijen Plus

Sigortası

Sigorta sektöründe bir ilk!
35 Tehlikeli Hastalık, Ferdi Kaza ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile
Çocuk Kanseri ve Kazaya Bağlı Fonksiyonel Bozukluk teminatlarını
bir potada buluşturan hibrit ürün

oksijen-plus-saglik-sigortasi

Oksijen Plus Sigortası satın almak isteyen Kobi iseniz tıklayın.

Quick Sigorta acentesi iseniz giriş yapın, değilseniz hemen online acente başvurusu yapın.

Bu poliçe kapsamında kanserden MS'e, kalp krizinden böbrek yetmezliğine 6 ana başlık altında 35 kritik hastalık kapsam dahilindedir.

TOBB’a kayıtlı KOBİ’lere grup poliçesi kapsamında sunulan Oksijen Plus Sigortası'na 18-65 yaş arası personel dahil olabilir. Oksijen Plus Sigortası sadece levhaya kayıtlı acenteler aracılığı ile satılmaktadır.

Oksijen Plus Sigortası Nedir?

Oksijen Plus Sigortası; 35 Tehlikeli Hastalık, Ferdi Kaza ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Çocuk Kanseri ve Kazaya Bağlı Fonksiyonel Bozukluk teminatlarını bir potada buluşturan hibrit bir üründür.

Bu poliçe kapsamında, yaşamı tehdit eden acil bir sağlık probleminin ortaya çıkması halinde (Kalp/Kardiyak, Kanser, Nörolojik/Sinir Sistemi, Otoimmün/Enfeksiyöz, Travma, Organlar/Vücut Sistemleri başlıkları altında bulunan 35 kritik hastalık için) sigortalıya teminat limiti dahilinde tek seferde toplu ödeme yapılır.

Toplu ödemesi gerçekleştirilen kritik hastalığa ilişkin gerçekleştirelecek yatarak tedavi giderleri, yapılan toplu ödeme tutarı kadar muafiyet uygulanarak, SGK’yı tamamlayacak şekilde tazminat ödenen hastalıkla ilgili yatarak tedavileri, anlaşmalı kurumlarda sınırsız olarak karşılanır.

Oksijen Plus Sigortası'nın Kapsamı Nedir?

Kritik Hastalıklar

Kanserden MS'e, kalp krizinden böbrek yetmezliğine 6 ana başlık altında tam 35 kritik hastalık kapsam dahilindedir.Ferdi Kaza

Ferdi Kaza Sigortası, Kaza Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde kaza sonucu vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatlarını içerir. Teminat tutarları tercih edilen pakete göre değişmektedir. Poliçe dönemi içinde maksimum bir defa tazminat ödemesi yapılır.

Çocuk Kanseri ve Kazaya Bağlı Fonksiyonel Bozukluk

Sigortalının, 21 yaşa kadar çocuklarında doğum sonrası çocuk kanseri veya kazaya bağlı fonksiyonel kayıp riskinin gerçekleşmesi halinde teminat limiti toplu olarak tek seferde ödenir. Poliçe dönemi içinde her bir çocuk için maksimum bir defa tazminat ödemesi yapılır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminatları, hayatı tehdit eden 35 hastalıktan biri için yapılan toplu ödeme sonrası devreye girer. İlgili kritik hastalığa ilişkin yatarak tedavi giderleri, yapılan toplu ödeme tutarı kadar muafiyet uygulanarak, SGK’yı tamamlayacak şekilde sınırsız olarak karşılanır.

Quick Sigorta | Kritik Hastalıklar

Kritik Hastalıklar Listesi

6 kategoride toplam 35 kritik hastalığı kapsamaktadır.

Quick Sigorta | Fonksiyonel Bozukluklar

Kazaya Bağlı Fonksiyonel Bozukluklar

Çocuk Kanseri ve Kazaya Bağlı Fonksiyonel Bozukluk teminatı kapsamında bulunan fonksiyonel bozukluklar aşağıda belirtilmiştir.

Oksijen Plus Sigortası'nın Teminatları Nelerdir?

Teminatlar Altın Gümüş Bronz
Kritik Hastalıklar * 100.000 TL 60.000 TL 40.000 TL
Çocuk Kanseri ve Kazaya Bağlı Fonksiyonel Bozukluk 20.000 TL 20.000 TL 20.000 TL
Ferdi Kaza
Kazaen Daimi Maluliyet 150.000 TL 120.000 TL 80.000 TL
Kazaen Vefat
Kritik Hastalığın Yatarak Tedavisi
Ameliyatlı Yatarak Tedavi Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Ameliyatsız Yatarak Tedavi Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Operatör Doktor Ücretleri Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Küçük Müdahaleler Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Yoğun Bakım Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Koroner Anjiyografi Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Kemoterapi Tedavileri Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Radyoterapi Tedavileri Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Diyaliz Tedavileri Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Özellikli Tıbbi Malzeme 30.000 TL 30.000 TL 30.000 TL
Yapay Uzuv 30.000 TL 30.000 TL 30.000 TL

* Kritik hastalık için yapılan toplu ödeme tutarını aşan tutar için geçerlidir.

* 90 gün bekleme süresini takiben tanı konulduktan sonra 30 gün hayatta kalmak şartıyla teminat çalışır. Poliçeleştirme için gereken tek şart geçmişten gelen kritik hastalığın bulunmamasıdır.

* Poliçe dönemi boyunca sigortalı için 35 kritik hastalık listesinden biri için, maksimum bir defa hastalık toplu ödemesi yapılır. Toplu ödeme yapılmış olan ilgili kritik hastalığın yatarak tedavi giderleri haricindeki diğer teminatlar sigortalı için son bulur.

Oksijen Plus Sigortası Merak Ettikleriniz


Bu ürün bireysel olarak satın alınabilir mi?
Bir poliçe dönemi içinde birden fazla ameliyata ihtiyaç duyulması halinde (örneğin kanser ile ilgili birden fazla operasyon) tüm giderler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında değerlendirilecek mi?
Bir grup içinde Altın / Gümüş ve Bronz olmak üzere farklı paket satın alınabilir mi?
Grup için asgari sigortalı adedi var mı?
Örneğin bronz paket sahibi bir sigortalı için 25.000.-TL olarak Tehlikeli Hastalık Teminatından ödeme yapılmış olsun. Sigortalı, aynı hastalık için maliyeti 50.000.-TL olan bir operasyon geçirir ise sağlık harcaması için ödeme alabilir mi?
Sigortalı 35 Kritik Hastalık listesinde bulunan kanser riski için Tehlikeli Hastalık Teminatından toplu ödeme almış olsun. Sigortalı, poliçe dönemi içinde listede bulunan diğer bir kritik hastalık olan kalp krizi geçirirse ikinci bir toplu ödeme alabilir mi?
Örneğin, kanser riski için toplu ödeme alan sigortalının, poliçe kapsamındaki diğer teminatları devam eder mi?
Bir sigortalı eşini de poliçe kapsamına dahil etmek istiyor. Bu mümkün müdür?
Bu üründe herhangi bir indirim var mıdır?

Oksijen Plus Sağlık Sigortası İlgili Dokümanlar

Ürün Adı

[PRODUCT_NAME]

Teklif / Poliçe No

[IC_POLICY_NO]

Poliçe Primi

[LC_GROSS_PREMIUM_FORMAT]

Tarih

[VERSION_DATE_FORMAT]