MENÜ
Kefalet Sigortası
Quick Sigorta

KDV İadesi Kefalet Sigortası

Quick Sigorta, reel sektörün finansal esnekliğini artırmak ve kredi limitlerini farklı amaçlar için kullanabilmelerine olanak tanımak amacıyla bankaların düzenlediği teminat mektuplarına alternatif bir çözüm sunarak özel sektöre önemli ve yeni bir finansal araç sağladı.

İhracatçılar, KDV’si indirilen ürünleri satanlar, KDV kanununa göre tam istisna işlemleri bulunan şirketler KDV iadelerini alırken, teminat mektubu yerine artık Quick Sigorta KDV İadesi Kefalet Sigortasını kullanabiliyorlar.

Quick Sigorta’dan KDV İadesi Kefalet Sigortası

Banka teminat mektubu yerine geçecek KDV İadesi Kefalet Sigortası uygulaması başladı.

Hemen Başvur

Quick Sigorta kefalet senetlerini online olarak teyit edebilirsiniz.

Quick Sigorta üzerinden Teyit SBM üzerinden Teyit

5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunla, 6183 sayılı Kanunun teminatla ilgili 10. maddesinde değişiklik yapılarak sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet sigortalarının da teminat olarak kabul edilmesine imkan sağlanmıştır

KDV iadesi, işletmelerin almış oldukları ürün ve hizmetlerin, belirli şartlar sağlandıktan sonra bu işletmelere geri ödenmesi sürecidir. Bu süreç, işletmelere KDV yükünü hafifletme imkânı sunarak finansal rahatlatmaktadır.

KDV iadesi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’nda düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, vergi mükellefleri, aldıkları mal ve hizmetler üzerinden ödedikleri KDV’yi, yaptıkları satışlar üzerinden tahsil ettikleri KDV’den mahsup edebilirler. Ancak, bazı durumlarda, işletmelerin yaptıkları satışlar üzerinden tahsil ettikleri KDV, aldıkları mal ve hizmetler üzerinden ödedikleri KDV’den daha az olabilir. Bu durumda, işletmeler, aradaki farkı devletten geri alabilirler.

Quick Sigorta'dan KDV İadesi Kefalet Sigortası Nasıl Alınır?

  • Teminat senedi almak isteyen şirketler, Quick Sigorta Yetkili Acentesi üzerinden ve/veya online başvuru formunu doldurarak kefalet sigortası başvurusunu yapabilir.
  • KDV İadesi Kefalet sigortası yaptıracak olan şirket gerekli bilgiler ile birlikte hesap özetleri, bilanço vb. olmak üzere şirketine ait finansal dokümanları yükleyerek başvurusunu tamamlayabilir
  • Finansal incelemelerden sonra Quick Sigorta varsa taleplerini ileterek gerekli sözleşme ve poliçeleri düzenler.
  • Quick Sigorta talebi onayladıktan sonra, vergi dairesine verilmek üzere bir kefalet senedi düzenler.
  • Kefalet sigortası yaptıran şirket yükümlülüklerini yerine getirmezse, lehdarın talebi üzerine Quick Sigorta devreye girer.

Kefalet Sigortası Genel Şartları

A. Sigortanın Kapsamı

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi rizikosuna karşı, bu genel şartlarda ve poliçe özel şartlarında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde, borçluya kefil olarak poliçede belirtilen lehdara teminat sağlar. Sigortacı bu sigorta sözleşmesi çerçevesinde üstlendiği yükümlülük uyarınca ilgili lehdar veya lehdarlara ödeme yapar.

Sigortacı, lehdara karşı borçluya doğrudan kefalet yoluyla kendisi kefil olabileceği gibi, dolaylı kefalet yoluyla banka, kredi garanti kuruluşları veya diğer finans kuruluşlarının borçlunun yükümlülüğü için lehdara karşı kefil olmalarına bağlı olarak teminat sağlayabilir.

Bu sigorta anlamında “kefalet”, borçlunun borçlarına kefil olunmasını veya bu borçlarla ilgili sair taahhütler altına girilmesini ifade eder.

Kefalet senetleri şarta bağlı düzenlenebileceği gibi ilk talepte ödemeli olarak da düzenlenebilir.

Kefalet Sigortası İlgili Dokümanlar

Ürün Adı

[PRODUCT_NAME]

Teklif / Poliçe No

[IC_POLICY_NO]

Poliçe Primi

[LC_GROSS_PREMIUM_FORMAT]

Tarih

[VERSION_DATE_FORMAT]